Shahaado

Dhismaha Xisbiga

p1
p2
p3
p4

Macmiilka

p1
p3
p2
war

Shahaadada Shahaadada

ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan
ku saabsan